Om advokatbyrån

Stenberg Tollstern Advokater är en småländsk, traditionell byrå med stort personligt engagemang som vänder sig till både privatpersoner och företag främst inom det civilrättsliga området. För oss är varje uppdrag unikt. Tillsammans arbetar vi i en nära relation med klienten för en resultatinriktad lösning på det anförtrodda uppdraget. Vi lämnar gärna rådgivning inför viktiga beslut.  

Stenberg Tollstern Advokater har en bred och gedigen erfarenhet inom de rättsområden som vi verkar i. En fördel med att anlita en mindre advokatbyrå är att du alltid kommer att ha kontakt med samma advokat. Vi har idag verksamhet i Växjö och i Jönköping.

”Juridisk rådgivning med bred och gedigen erfarenhet - ett småländskt hantverk, på vårt sätt”

Advokat Suzan Stenberg

Inriktning
Familjerättsliga ärenden angående vårdnad om barn, barns boende, umgänge, bodelningar m.m. Mål om tvångsvård enligt LVU, LVM m.fl. Migrationsrättsliga ärenden.

Utbildning
Lunds universitet (Jur. kand. 2010)

Språk
Svenska, engelska, turkiska, bulgariska, ryska

Bakgrund
Advokat Suzan Stenberg AB (sept 2017- )
Egen verksamhet i Juristbyrån Suzan Stenberg AB (2013-2017)
Familjens Jurist i Jönköping (2012-2013)
Tingstjänstgöring på Förvaltningsrätten i Jönköping (2011-2012)

Advokat David Tollstern

Inriktning
Tvistlösning och tvistemål, särskilt avtalstvister, fel i tjänster, fel i fastighet och andra köprättsliga tvister samt vårdnadstvister. Familjerättsliga ärenden såsom bodelningsärenden och arvs- och testamentesärenden.

Utbildning
Lunds universitet (Jur. kand. 1997)

Språk
Svenska, engelska

Bakgrund
Tollstern Advokatbyrå AB, Växjö (2013- )
Kalmar Advokatbyrå (2010-2013)
Hultsfreds kommun, kommunjurist (2007-2010)
Länsrätten i Hallands och Kalmar län, Högskolan i Kalmar (2001-2006)
DaJoRo Transportservice AB (1997-2001)

Ann Nilsson

Advokatsekreterare/Administratör
Ann Nilsson har lång erfarenhet i rollen som administrativt stöd, nu på Stenberg Tollstern Advokater. När du vänder dig till oss är Ann troligen den person du först får kontakt med per telefon, mail eller vid besök på kontoret. Vår spindel i nätet.

Sara Finnigan

Biträdande jurist

Inriktning
Ekonomisk familjerätt samt ärenden angående barns vårdnad, boende och umgänge. Migrationsrätt, förvaltningsrätt, Europakonventionen och överklaganden till Europadomstolen samt uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Utbildning
Uppsala universitet (Jur. kand. 2008)

Språk
Svenska, engelska

Bakgrund
Biträdande jurist, Stenberg Tollstern Advokater (sep 2018- )
Jurist, Familjens Jurist i Jönköping (2016-2018)
Jurist/Organisationskonsult, Egen konsultverksamhet/juridisk firma (2014-2015)
Diplomat, Sveriges ständiga representation vid Europarådet (2012-2014)
Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Jönköping (2012)
Jurist, Europadomstolen i Strasbourg (2011-2012)
Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Jönköping (2010-2011)
Notarietjänstgöring vid Länsrätten i Mariestad/Förvaltningsrätten i Jönköping (2008-2010)

Rekrytering pågår

Biträdande jurist

Inriktning
Tvistlösning, familjerätt m.m.

Utbildning
Juris kandidatexamen

Språk
Svenska, engelska, ?

Bakgrund
Domstolstjänstgöring
?

Vi är medlemmar i Sveriges advokatsamfund vilket innebär en trygghet för dig som klient då vi är skyldiga att följa de advokatetiska reglerna. Vi är också skyldiga att ha en ansvarsförsäkring.